You are here::
 
 

LHKPN

E-mail Print PDF

 

No Nama Jabatan LHKPN
1  Dr. Hj. Aisyah Ismail, S.H., M.H. Ketua  ADA
2  Drs. H. Zein Ahsan, M.H. Wakil Ketua  ADA
3  Drs. H. Abd. Munir S., S.H.  Hakim Tinggi  ADA
4  Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H.  Hakim Tinggi  ADA
5  Drs. Muh. Amir Razak S.H., M.H  Hakim Tinggi  ADA
6  Dra. Hj. Hj. Munawwarah, M.H.  Hakim Tinggi  ADA
7  Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.  Hakim Tinggi  ADA
8  Drs. H Khaerudin S.H., M.Hum.  Hakim Tinggi  ADA
9  Drs. H. Mahmud S.H.,M.H.  Hakim Tinggi  ADA
10  Dr. Mame Sadafal M.H  Hakim Tinggi ADA
11  Dra. Mardawiah Haking S.H., M.H..  Hakim Tinggi  ADA
12  H. Sahabuddin S.H.  Hakim Tinggi  ADA
13  Dra. Hj. A. Salmiah S.H., M.H  Hakim Tinggi  ADA
14  Drs. H. M. Hatta, M.H.  Hakim Tinggi  ADA
15  Dr. H. Wirhanuddin, M.H.  Hakim Tinggi  ADA
16  Drs. H. Syarifuddin Syakur M.H  Hakim Tinggi  ADA
17  Drs.H. Usman S S.H.,M.H  Hakim Tinggi  ADA
18  Dr. H. Zulkarnain SH., MH  Hakim Tinggi  ADA
19  Drs. H. M. Nurdin A. Rasyid S.H., M.H  Hakim Tinggi  ADA
20  Drs. M. Darman Rasyid, S.H., M.H.  Panitera  ADA
20  Muhammad Taufiqurrahman, S.Ag., M.H.

 Sekretaris/

Kuasa Pengguna Anggaran

 ADA
20  Patahuddin Azis, S.Ag. Pejabat Pembuat Komitmen  ADA
20  Amir, S.H.  Bendahara  ADA